نوشته با گریدبندی کلاسیک

یاس زرد

یاس زرد Forsythia virissima

این درختچه بومی چین است و در باغهای کشور نیز کشت می گردد. و دارای گلهای زرد طلایی است. برگهای آن بیضی شکل کشیده و دارای 8 سانتیمتر طول است.…
بیش تر بخوانید
سدروس

سدروس (Cedrus)

بوسیله بذر آن را تکثیر می نمایند. مخروط سدروس را 48 ساعت در آب خیس می کنند بدین وسیله بذر از مخروط جدا می شود سپس مختصری بذر را خشک…
بیش تر بخوانید
فهرست